• fotoss4slider.jpg
  • fotoss5slider.jpg
  • fotoss7slider.jpg
  • fotoss2slider.jpg
  • fotoss3slider.jpg
  • fotoss1slider.jpg

DÚO DOS PÚAS DE EKATERIMBURGO (RUSIA) - LA RIOJA (ESPAÑA) (2)

Tamén formou parte, como solista, da Orquestra Esmeralda e do grupo do Teatro da Comedia Musical de Ekaterimburgo.

Desde hai máis de vinte anos vive, traballa e colabora ofrecendo recitais como solista e dirixindo grupos de música de pulso e púa en Logroño (La Rioja).

Foi fundadora do Dúo Irina & Isidro, co que realizou concertos en Euskadi, La  Rioja, Navarra, Madrid, Galicia etc.

No 2015 recibiu a medalla de prata de Filla dos Urais do Distrito Leninsky de Ekaterinburgo.

 

Natalia López

Naceu en Logroño. Inicia os seus estudos de mandolina aos 8 anos, na Escola Piccolo e Saxo de Logroño, baixo a direción da profesora Irina Kazimirskaya, coa que forma Dúo dos Puas de domra e mandolina en 2005.

No Concurso Fermín Gurbindo gañou o primeiro premio de mandolina como solista.

Participou nos intercambios entre mozos de Rusia e España organizados polo Festival Internacional de Música e Danza Esmeralda, que a levaron a actuar por diferentes lugares da xeografía española e rusa.

Actualmente cursa estudos de grao profesional no Conservatorio de Música da Rioxa.

 

[ES]

DÚO DOS PÚAS DE EKATERIMBURGO (RUSIA) - LA RIOJA (ESPAÑA)

Está formado por Irina Kazimirskaya y Natalia López desde el 2005.

A lo largo de estos años han participado en los intercambios entre jóvenes de Rusia y España organizados por la Asociación Esmeralda y el Festival Internacional de Música y Danza, realizando conciertos por diferentes lugares de la geografía española y de Rusia. También han participado en festivales de pulso y púa, concursos y torneos, consiguiendo diversos premios, entre ellos, el Diploma de Honra en el TIM (Torneo Internacional de la Música).

Irina Kazimirskaya

Nació en Ekaterimburgo (Rusia), donde realizó sus estudios con la profesora Támara Volskaya, una de las instrumentistas más virtuosas y reconocidas de la antigua Unión Sovietica. Se graduó en el Conservatorio Estatal de los Urales.

En el transcurso de su vida en Ekaterimburgo realizó su labor docente en el conservatorio de la misma ciudad como profesora oficial de diversas disciplinas: domra, mandolina, piano y música de cámara. Recibió la felicitación de la Direción del Departamento de Cultura de Ekaterimburgo por su excelente trabajo docente y magníficos resultados con sus alumnos, premiados en concursos regionales de pulso y púa. También formó parte, como solista, de la Orquesta Esmeralda y del grupo del Teatro de la Comedia Musical de Ekaterimburgo.

Desde hace más de veinte años vive, trabaja y colabora dando recitales como solista y dirigiendo grupos de música de pulso y púa en Logroño (La Rioja).

Fué fundadora del Dúo Irina & Isidro, con el que realizó conciertos en Euskadi, La Rioja, Navarra, Madrid, Galicia, etc.

En el 2015 le fué entregada la medalla de plata Hija de los Urales del Distrito Leninsky de Ekaterinburgo.

Natalia López

Nació en Logroño. Inicia sus estudios de mandolina a los 8 años, en la Escuela Píccolo y Saxo de Logroño, bajo la direción de la profesora Irina Kazimirskaya, con la que forma Dúo de dos Puas de domra y mandolina desde 2005.

En el Concurso Fermín Gurbindo ganó el primer premio de mandolina como solista.

Ha participado en los intercambios entre jóvenes de Rusia y España organizados por el Festival Internacional de Música y Danza Esmeralda, actuando por diferentes lugares de la geografia española y rusa.

Actualmente cursa estudios de grado profesional en el Conservatorio de Música de La Rioja.