• fotoss5slider.jpg
  • fotoss7slider.jpg
  • fotoss3slider.jpg
  • fotoss4slider.jpg
  • fotoss1slider.jpg
  • fotoss2slider.jpg

ENSEMBLE MANDOLINS OF YEKATERINBURG, (RUSIA)

Durante os anos de existencia, realizaron xiras por diferentes cidades de Rusia e Italia, coas que conseguiron un éxito notable e conquistaron o público coas súas interpretacións. Aínda que o conxunto tivo algúns altibaixos lográronos superar grazas á directora artística do conxunto, Svetlana Musafina, actriz e solista nos noventa e gañadora de diversos premios en competicións internacionais. 

O equipo revitalizouse de novo con músicos virtuosos, gañadores das competicións internacionais, cuxos nomes son ben coñecidos en Rusia e no estranxeiro: Svetlana Musafina (mandolina), Minzilya Gibadulin (mandolina, mandola), Julia Platonov (mandolina, mandola), Tatiana Novoseletskaya (mandolochelo) e Dmitry Motorin (guitarra). 

En 2018, os xefes de equipo foron galardoados co título de gañadores do Premio Gobernador da rexión de Sverdlovsk por unha contribución significativa ao campo da arte e a cultura, e a creación dun proxecto creativo do grupo Mandolinas of Ekaterimburgo. 

O repertorio da banda contén música de diferentes épocas e estilos.

 

[ES]

ENSEMBLE MANDOLINS OF YEKATERINBURG, (RUSIA)

El grupo "Mandolins of Yekaterinburg" es el único conjunto, en Rusia, que reúne a la casi totalidad de la familia de las Mandolinas: mandolinas, mandola, mandolochello columna vertebral del equipo, con acompañamiento de guitarra española y acordeón. 

La idea de crear una banda surgió a principios de los 80-s del siglo XX, en la Sverdlovsk Music College. Tchaikovsky gracias a que se encontró un conjunto de antiguas mandolinas italianas casi destruidas. Fueron estas mandolinas, después de la restauración, con las que comenzaron en el grupo "mandolinas", creado en 1985, bajo la dirección Valery Zhdanov, profesor de domra en la escuela y galardonado comoTrabajador de la Cultura de Rusia.

Durante los años de existencia,realizaron giras por diferentes ciudades de Rusia e Italia, consiguiendo un éxito notable y conquistando al público con sus interpretaciones. Aunque el conjunto tuvo algunos altivajos que lograron superar gracias a la directora artística del conjunto Svetlana Musafina, actriz, solista en los  en los noventa y ganadora de diversos premios en competiciones internacionales. 

El equipo se revitalizó de nuevo con músicos virtuosos, ganadores de las competiciones internacionales, cuyos nombres son bien conocidos en Rusia y en el extranjero: Svetlana Musafina (mandolina), Minzilya Gibadulin (mandolina, mandola), Julia Platonov (mandolina, mandola), Tatiana Novoseletskaya (mandolochelo) Dmitry Motorin (guitarra). 

En 2018 los jefes de equipo fueron galardonados con el título de ganadores “ Premio Gobernador de la región de Sverdlovsk” por una contribución significativa al campo del arte y la cultura, y la creación de un proyecto creativo del grupo "Mandolinas of Ekaterimburgo"

El repertorio de la banda contiene música de diferentes épocas y estilos.